Usługi

Design

Design

Projektowanie architektoniczne

Doświadczeni i kreatywni architekci z vision4venue projektują stadiony, areny i inne obiekty zgodnie z życzeniami i pomysłami naszych klientów. Dzięki temu doskonale łączymy zasadę funkcjonalności, estetyki i pasji do sportu.

Kompleksowe planowanie

Nasz zespół doświadczonych architektów i kierowników projektów przejmuje pełne planowanie projektu. Obejmuje to między innymi planowanie konstrukcji, projektowanie mechaniczne i elektryczne oraz konstrukcję dachu.

Zagospodarowanie terenu

Każde miasto lub region ma swoje specyficzne warunki i wymaga innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, aby stworzyć harmonijny wygląd. Jednym z najważniejszych tematów jest infrastruktura. Po pierwsze, należy zaplanować drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz trasy ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych. Doświadczony zespół vision4venue opracowuje strategie łączenia systemów, takich jak transport, energia i informacja.

Struktura / wykonanie

Architekci i inżynierowie firmy vision4venue mają wysokie kwalifikacje do oferowania kompetentnych rozwiązań w zakresie planowania i budżetowania. Ponadto nasz zespół doświadczonych architektów i kierowników projektów uwzględnia wszystkie aspekty ekonomicznego procesu budowy.

Projekt wnętrz

Projekt wnętrz obiektów sportowych zaprojektowanych przez vision4venue zachwyca funkcjonalnością i estetyką. Materiały, kolory i tekstury dostosowane do ich indywidualnych zastosowań zwiększają doznania użytkowników i tworzą niepowtarzalną atmosferę.


Konsultacje

Konsultacja miejsca

vision4venue zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie planowania, budowy i zarządzania operacyjnego obiektami sportowymi. Klienci korzystają z ciągłej optymalizacji kosztów w trakcie eksploatacji i zrównoważonych koncepcji.

Studia wykonalności

Sukces inwestycji kapitałowych zależy od różnych czynników. W szczególności obiekty sportowe wymagają specjalnej uwagi i korzystają z szczegółowej analizy ważącej pozytywne i negatywne wyniki. Analizy wykonalności zapewniają realistyczną ocenę i, w stosownych przypadkach, pokazują alternatywy.

Doradztwo budowlane

Obiekty sportowe, takie jak stadiony i areny, reprezentują złożone projekty budowlane, które wymagają optymalnie zaplanowanych koncepcji dotyczących zagadnień statycznych, przeciwpożarowych lub akustyki architektonicznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę drogi ewakuacyjne, izolację i dźwięk imisji.

Doradztwo

Zarządzanie projektem

Koszty / Kontrola budżetu

Długoletnie i globalne doświadczenie sprawiają, że vision4venue jest kompetentnym partnerem w zakresie zrównoważonego i ekonomicznego budownictwa. Nasz zespół doświadczonych architektów i kierowników projektów oferuje dokładne rozwiązania pozwalające kontrolować budżet budowy i wydatki operacyjne.

Zarządzanie czasem

Czas to pieniądz - a doświadczony zespół architektów i projektów jest kluczem do opracowania skutecznego i realistycznego harmonogramu. vision4venue zapewnia ciągłą kontrolę i uruchomienie celów pośrednich, aby zagwarantować sprawne działanie i sukces projektu.

Zarządzanie projektem

Inżynieria wartości

Inżynieria wartości uwzględnia czynniki takie jak zrównoważony rozwój, funkcjonalność, koszty i czas. Klienci korzystają z optymalizacji wartości i korzyści przy minimalnym wdrażaniu zasobów.


Venue Operations

Koncepcja operacyjna

Dzięki procesowi operacyjnemu pomożemy Ci w szerokim spektrum dyscyplin takich jak zarządzanie, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i wiele innych. Nasz zespół doświadczonych architektów i kierowników projektów oferuje kompleksowe porady dotyczące wyzwań, przed którymi stoisz, aby uruchomić ekonomicznie zrównoważony obiekt sportowy.

Strategia marketingowa

Strategie marketingowe mają na celu osiągnięcie maksymalnego potencjału zysku i trwałej przewagi konkurencyjnej. vision4venue oferuje koncepcje promujące obiekty sportowe i inne powiązane kwestie w celu wypracowania korzystnych relacji z ich klientami.

Venue Operations

Catering

Sport i gastronomia są ze sobą nierozerwalnie związane. Tak więc sprawna koncepcja cateringu ma ogromne znaczenie dla każdego obiektu sportowego. Na podstawie dobrze określonej koncepcji gastronomii vision4venue pomaga zoptymalizować przepływy pracy dotyczące administracji, konserwacji i usług.